ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh gia lai

  1. T

    HOT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai Tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân [30.10]

    Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 09/2021. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng công chức loại D (nhân viên kiểm ngân) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau: 1. Vị trí và số...
Back
Bên trên