nam định

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Nam Định tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Nam Định thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 12 chỉ tiêu Trong đó: - Tín dụng Huyện Nam Trực: 01 Huyện Trực Ninh: 01 Huyện Xuân Trường: 02 Agribank Đông Bình: 01...
Back
Bên trên