nợ có

  1. dangleminh

    Hỏi về 3 phòng ban tại Hội sở Vietcombank

    Ngày mai, mình có lịch thi viết vào vị trí của 3 phòng ban tại Hội sở của Vietcombank. Mình cũng không hiểu 3 vị trí này sẽ thi đề chung hay tới đó rồi chọn đề nữa. Vì khi đăng tuyển, thấy Vietcombank gộp 3 vị trí này làm một. Bạn nào làm Vietcombank có thể cho mình xin ít thông tin về công việc...
Back
Bên trên