mot

  1. cocghe266

    CQNN Bộ Giao thông Vận tải tuyển dụng 56 công chức năm 2014 [07.07-11.07.2014]

    Bộ GTVT vừa có Thông báo kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, năm 2014, Bộ có chỉ tiêu tuyển dụng 56 người, gồm 54 công chức ngạch chuyên viên và 02 công chức ngạch cán sự vào các Vụ, Văn phòng và một số Cục...
Back
Bên trên