môi trường

  1. Smart Banker

    Lựa chọn môi trường làm việc trong ngân hàng

    Nếu có 2 công việc sau, các bạn sẽ chọn công việc nào? 1) Làm ngôi sao trong một chi nhánh nhỏ: (vị trí Back nhé) Ưu điểm: Điều này có nghĩa bạn sẽ là một nhân vật rất quan trọng trong phòng, được nhiều người yêu quý, tiếng nói có một chút trọng lượng trong phòng, trong chi nhánh, và cũng có một...
Back
Bên trên