management trainee

  1. cocghe266

    OCB Cuộc thi CV Contest - Chinh phục Nhà tuyển dụng từ ấn tượng đầu tiên (07/12/2014)

    THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO "LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI OCB" VÀ CUỘC THI CV CONTEST – CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG TỪ ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN I. Thông tin Hội Thảo 1. Thời gian: 8:30 – 11:30 ngày 07/12/2014 2. Địa điểm: Hội trường lớn trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM - 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ...
Back
Bên trên