lvp tuyển dụng

  1. Trang Chef

    LPBank NH Bưu điện Liên Việt tuyển CV Phát triển Ứng dụng Sản phẩm tại HCM.

    Công nghệ Thông tin - Chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng Sản phẩm Core và TKBĐ Mô tả công việc: Phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm. Phân tích thiết kế hệ thống Cơ sở dữ liệu. Thiết kế các mẫu báo cáo theo yêu cầu nghiệp vụ. Xây dựng phần mềm, phối hợp với phòng ban nghiệp vụ để kiểm thử...
Back
Bên trên