luyện thi thuế

  1. Anth

    HOT Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức 1751 chỉ tiêu năm 2021

    Kế hoạch Tổ chức Thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021 Như các bạn đã biết, sắp tới tình hình dịch sẽ dần được kiểm soát vào tháng 09/2021, đây cũng là thời điểm tuyển dụng của các Bộ & Cơ quan ngang Bộ, các Tổng cục, Cục. Khi đó, chúng ta sẽ bắt đầu mùa chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào Bộ &...
Back
Bên trên