lạng sơn

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: - Chi nhánh huyện Iapa 02 lao động (01 lao động vị trí kế toán, 01 lao động vị trí tín dụng) - Chi nhánh huyện Chư Prông 01 lao động vị trị trí tín dụng; - Chi nhánh...
Back
Bên trên