kon tum

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi Nhánh Kon Tum chính thức tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Kon Tum thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng, gồm: - 05 ứng viên chuyên ngành Tín dụng - 04 ứng viên chuyên ngành Kế toán, Thanh toán quốc tế, Dịch vụ và Marketing II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối...
Back
Bên trên