khánh hòa

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Khánh Hòa chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Khánh Hòa thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020 tại Chi nhánh Khánh Hòa là: 07 chỉ tiêu. Trong đó: - Chi nhánh Cam Lâm: 02 người (kế toán: 01 người, tín dụng: 01 người). -...
Back
Bên trên