ít tiếp xúc với khách hàng

  1. A

    Quá hướng nội thì nên tìm công việc gì?

    Chào mn ạ. Em là sinh viên ra trường năm ngoái chuyên ngành Tài chính. Em là người cực kỳ hướng nội, kiểu thích ăn một mình, đi cafe một mình, thậm chí không thích chia sẻ điều gì với bất kỳ ai trừ một số người quan trọng (mà cũng còn tùy chuyện mới nói), kiểu em thích cảm giác bí ẩn và cảm giác...
Back
Bên trên