interview

  1. Anth

    Cách trả lời câu hỏi phỏng vấn: "Điểm mạnh của bạn là gì?"

    Khi chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc, bạn có thể sẽ xem qua sơ yếu lý lịch của mình để đảm bảo rằng bạn có điểm nổi bật để nói, xem xét các tiêu chí về vai trò để bạn biết nhà tuyển dụng đang tìm kiếm điều gì và nghiên cứu một chút về công ty để bạn đến có ý thức về văn hóa của nó. Bên...
  2. thuanhm

    Hướng dẫn trả lời Phỏng Vấn (tài liệu Tiếng Anh)

    Mình được biết các ngân hàng hiện nay đang dùng mô hình Star để phỏng vấn các ứng viên, tìm trên mạng thấy một số cái này chia sẻ cho các bạn. Ai trình độ Tiếng Anh tốt giúp dịch cho mọi người tham khảo với ? http://www.rightattitudes.com/2008/07/15/star-technique-answer-interview-questions/...
Back
Bên trên