hvnh tuyển dụng

  1. cocghe266

    CQNN Học viện Ngân hàng tuyển dụng viên chức năm 2014 [20.06-17.07.2014]

    Học viện Ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng viên chức, Hợp đồng lao động dưới hình thức thi tuyển và xét tuyển vào tháng 7/2014 theo các vị trí với các yêu cầu như sau: 1. Tiêu chuẩn chung về chuyên môn đối với thi tuyển: Ứng viên đăng ký dự tuyển giảng viên giảng dạy chuyên ngành phải có bằng...
Back
Bên trên