họp lớp

  1. K

    HOT Họp lớp để giúp đỡ, chia sẻ thì nên, nếu chỉ đến khoe của thì đừng

    Nếu tổ chức họp lớp chỉ để khoe ăn, khoe chơi thiết nghĩ cũng cần nên chấm dứt vì chỉ mang lại phiền toái mà thôi. Như đã thành thông lệ, cứ vào đầu năm mới lại nổ rộ phong trào họp lớp. Thôi thì đủ các khối lớp được tổ chức. Từ lớp 5 đến lớp đại học, từ lớp học lái xe đến những lớp chính trị...
Back
Bên trên