học việc ngân hàng

  1. K

    HOT Có nên làm việc không lương tại ngân hàng?

    Có nên làm việc không lương tại ngân hàng? CÁC TƯ VẤN TỪ GROUP U&Bank - Học & Làm nghề Ngân hàng 1. Trần Hoàng Minh Nhựt em cần trao đổi và chia sẻ với Sếp là em làm không lương bao lâu! Hi La Trần Hoàng Minh Nhựt dạ sêp bảo em nào có chương trinh se dk trợ cấp và nếu làm tốt thì mới dk vô...
Back
Bên trên