hòa bình

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Hòa Bình chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Hòa Bình thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020 tại Chi nhánh Hòa Bình là: 05 chỉ tiêu. Trong đó: Vị trí Tín dụng tuyển: 03 (Mã số đăng ký thi tuyển: 01) Vị trí Kế toán: 02...
  2. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Tỉnh Sơn La chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA tuyển dụng TẬP TRUNG Đợt 1/2020 với 05 chỉ tiêu. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: - 06 Nhân viên tín dụng: Hội sở (01); CN Sông Mã (01); CN Phù Yên (01); CN Thuận Châu...
Back
Bên trên