hhnhvn

  1. Anth

    HOT Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021

    Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần tuyển 05 nhân sự vào làm việc tại Hà Nội, thông tin chi tiết như sau: 1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển STT Ban, đơn vị Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu Địa điểm 1 Văn phòng Cơ quan Thường trực Thư ký cho Tổng Thư ký và hợp tác quốc...
Back
Bên trên