hạn mức tín dụng

  1. bicutit

    Bảng excel hỗ trợ phân tích tài chính và hạn mức tín dụng, hạn mức L/C

    Để thuận tiện cho việc phân tích các chỉ số tài chính của doanh nghiệp và tính hạn mức tín dụng, ta có thể sử dụng file này để tính ra các chỉ số tài chính, chỉ cần nhập dữ liệu từ bảng KQKD, CĐKT, LCTT là sẽ có kết quả ở bảng chỉ số tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó ta có thể check được lỗi...
Back
Bên trên