đông long an

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Đông Long An tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Đông Long An thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 12 lao động. Trong đó: 1. Tín dụng: 04 lao động. 2. Kế toán: 06 lao động. 3. Pháp chế: 01 lao động. 4. Công nghệ thông tin: 01 lao động. II...
Back
Bên trên