đóng góp dự thảo hoạt động của qtdnd

  1. tungttra

    đóng góp dự thảo hoạt động của QTDND

    mình phụ trách mảng QTDND. nay có dự thảo về hoạt động về hoạt động QTDND mong các bạn đóng góp giúp,đặt biệt là những bạn làm trong quỹ tín dụng hiện nay có khó khăn hay vướng mắc gì trong hoat động cứ nêu lên để mình bàn luận nhe. download tài liệu đính kèm
Back
Bên trên