định giá doanh nghiệp

  1. Mr.Max

    [Tài liệu] Định giá Doanh nghiệp (HOT)

    Đây là một trong những tài liệu có chất lượng tốt, được biên soạn bởi PGS.TS. NGUYỄN PHÚ GIANG KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Tài liệu gồm các phần: - Lý luận chung về Giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp. - Các phương pháp định giá doanh nghiệp (Kèm bài tập & Ví dụ)...
Back
Bên trên