định giá tài sản

  1. T

    HOT Vietcombank Tuyển dụng Chuyên viên Định giá tài sản Khu vực Miền Bắc [09.08]

    Ngân hàng Vietcombank - TSC - Trung tâm Định giá tài sản khu vực miền Bắc Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Định giá tài sản Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2021 - 09/08/2021 Số lượng tuyển dụng: 02 Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Định giá tài sản khu vực miền Bắc ------------------------------- I. CHỈ TIÊU...
Back
Bên trên