điểm tin

 1. vieclammoi

  HOT Điểm tin tuyển dụng Tuần 1 - Tháng 10

  ĐIỂM TIN TUYỂN DỤNG TUẦN 1 - THÁNG 10/2023 Cơ quan Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng 33 Công chức loại C năm 2023 khu vực Đông Nam Bộ. Hạn nộp hồ sơ đến hết 31/10/2023. Sở Nội vụ Nghệ An...
 2. vieclammoi

  HOT Điểm tin Tuyển dụng Tuần 4 - Tháng 9/2023

  Điểm tin Tuyển dụng Tuần 4 - Tháng 9/2023 ✍️ Cơ quan Nhà nước Sở Nội vụ tuyển dụng 64 công chức năm 2023 tại Cần Thơ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Kiên Giang tuyển dụng công chức loại D năm 2023. ✍️ Ngân hàng Big4 Vietcombank Chuyên viên kiểm toán nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán quản...
 3. vieclammoi

  HOT Điểm tin tuyển dụng Tuần 3 - Tháng 9

  1️⃣ Cơ quan Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng 63 Công chức loại C khu vực phía Bắc năm 2023. Hạn nộp hồ sơ 13/09/2023 - 12/10/2023. Ngân hàng Nhà nước Trung ương Tuyển dụng 108 công chức loại C năm 2023. Hạn nộp hồ sơ 15/09/2023 - 16/10/2023. 2️⃣ Ngân hàng Big4 Vietcombank Tuyển...
 4. vieclammoi

  HOT Điểm tin tuyển dụng Tuần 2 - Tháng 9/2023

  Tin tuyển dụng nổi bật Tuần 2 - Tháng 9/2023 I. Ngân hàng Big4 Vietcombank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng (kinh nghiệm) tại Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Cần Thơ, Thanh Hóa, Bình Định, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà...
 5. vieclammoi

  HOT Điểm tin Tuyển dụng Tuần 1 - Tháng 9

  Điểm tin Tuyển dụng Tuần 1 - Tháng 9 1. Ngân hàng Big4 Vietcombank Tuyển dụng Chuyên viên kiểm tra nội bộ khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Chuyên viên Khách hàng có kinh nghiệm - tiếng Trung Quốc khu vực Tây Bắc Giang VietinBank Tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ khu vực miền Nam. Hạn...
 6. vieclammoi

  HOT Điểm tin tuyển dụng Tuần 4 - Tháng 8

  Điểm tin tuyển dụng Tuần 4 - Tháng 8 1. Cơ quan Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Đồng Nai tuyển dụng Công chức loại D Viện Chiến lược Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023 2. Ngân hàng Big4 Vietcombank Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế Nhân sự Trung Tâm Công nghệ...
 7. vieclammoi

  HOT Điểm tin Tuyển dụng Tuần 3 - Tháng 8

  Điểm tin Tuyển dụng Tuần 3 - Tháng 8 1. Cơ quan Nhà nước Sở Nội vụ Nghệ An Tuyển dụng 21 công chức năm 2023. Hạn nộp hồ sơ đến hết 03/09/2023 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Định Tuyển dụng công chức loại D. Hạn nộp hồ sơ đến hết 15/09/2023 2. Ngân hàng Big4 Vietcombank Tuyển dụng 104 Nhân...
 8. vieclammoi

  HOT Điểm Tin Tuyển Dụng Tuần 04 tháng 7/2023

  Nhóm Đơn vị Tuyển dụng Nội dung Nơi làm việc Số lượng tuyển dụng Chi tiết Cơ quan Nhà nước Tổng Cục Hải Quan Tuyển dụng Công chức năm 2023 543 Link Ngân hàng Big4 Vietcombank Tuyển dụng Nhân sự Trung tâm Ngân hàng số Hà Nội Link Chuyên viên Khách hàng có kinh nghiệm – Tiếng...
 9. vieclammoi

  HOT Điểm tin tuyển dụng Tuần 02 – Tháng 06/2023

  Điểm tin tuyển dụng Tuần 02 – Tháng 06/2023, cụ thể như sau: I. Ngân hàng Big4 Vietcombank Tuyển dụng Tập trung 71 nhân sự đợt 5/2023 (63 cán bộ yêu cầu kinh nghiệm & 8 cán bộ không yêu cầu kinh nghiệm) tại Bắc Giang, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa...
Back
Bên trên