điện biên

  1. T

    HOT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên Tuyển dụng Nhân viên Kiểm ngân năm 2021 [15.10]

    Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 09/2021. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên tổ chức thi tuyển công chức loại D (vị trí Nhân viên Kiểm ngân) vào làm việc tại Chi nhánh, cụ thể như sau: 1. Vị trí và số lượng cần tuyển dụng TT...
Back
Bên trên