đề thi kho bạc nhà nước

 1. Nguyễn Nhật Min

  [TỔNG HỢP] ĐỀ THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP KBNN

  Hi các bạn, để chuẩn bị cho đợt thi tuyển KBNN, admin tổng hợp lại các tài liệu và đề thi chi tiết cho các bạn ôn tập. Tóm tắt Luật Ngân sách nhà nước 2015: Luật NSNN 2015 Câu hỏi tóm tắt chuyên đề Tài chính công: Câu hỏi Tài chính công Trắc nghiệm Luật CBCC 2019: Trắc nghiệm Luật CBCC 2019...
 2. Nguyễn Nhật Min

  Tóm tắt Luật ngân sách NN 2015

  Ngân sách nhà nước: – Hệ thống ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; ngân sách địa phương gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương, trong đó: + Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách tỉnh), bao gồm ngân...
 3. Nguyễn Nhật Min

  Câu hỏi tóm tắt chuyên đề Tài chính công

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 4. Nguyễn Nhật Min

  Trắc nghiệm Luật CBCC 2019

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 5. Nguyễn Nhật Min

  Trắc nghiệm KBNN ngạch CV Xây dựng

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 6. Nguyễn Nhật Min

  176 câu trắc nghiệm Luật NSNN thi Kho bạc

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 7. Nguyễn Nhật Min

  100 câu trắc nghiệm KBNN

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 8. Nguyễn Nhật Min

  Đề thi thử trắc nghiệm KBNN 2017

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 9. Nguyễn Nhật Min

  Tổng hợp 20 đề thi công chức Kế toán

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 10. Nguyễn Nhật Min

  Đề thi KBNN - Kiến thức chung & nghiệp vụ - Đợt 1 2017

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 11. Nguyễn Nhật Min

  Đề thi KBNN - Tiếng anh trình độ B - Chính thức

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777 Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Kho bạc Nhà nước tại Group: Nhóm Facebook Tài liệu thi Kho bạc Nhà nước: [Hot] Tài liệu ôn thi Kho bạc...
 12. Nguyễn Nhật Min

  Kinh nghiệm ôn thi Kho bạc Nhà nước

  CHIA SẺ 1: Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi kế toán. Mình cũng cám ơn các anh chị các bạn trước đây đã chia sẻ các kinh nghiệm ôn thi. Qua đây là 1 số kinh nghiệm thi của bản thân. 1. Môn kiến thức chung Thực ra đây là 1 môn dễ ăn điểm nhất mà kiến thức nó chỉ có vậy thôi. Đề thi kết cấu sẽ có 5...
Back
Bên trên