đại lý

  1. H

    Hỏi về hoạt động đại lý của Ngân hàng?

    Em đang phải làm báo cáo về tình hình hoạt động đại lý của Ngân hàng. Nhiệm vụ bây giờ là tìm hiểu xem Ngân hàng có những dịch vụ nào liên quan tới hoạt động đại lý. Anh chị trợ giúp em với được không ạ? Em mới chỉ biết Ngân hàng làm đại lý trong dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế thôi ạ.
Back
Bên trên