đề thi vào abb

  1. ha_snow

    Một số câu IQ thi vào ngân hàng An Bình

    Thi IQ bằng tiếng anh 20 câu ( 30ph) nhé. Thi mấy hôm rùi nên chỉ còn nhớ mấy câu thui. hì hì 1, 8 5 21 35 32 12 32 28 31 4 ? 28 A. 3 B. -2 C. -6 D. 48 Câu nè mình làm mãi không ra, ai làm ra thì giải thích hộ mình nhé. 2, 1 3 8...
Back
Bên trên