đề thi shb

  1. NothingT_T

    Đề thi Hỗ trợ tín dụng - SHB Chi nhánh Quảng Ninh

    File đính kèm là đề thi Hỗ trợ tín dụng của SHB chi nhánh Quảng Ninh đợt thi 14/07/2012, vì chụp bằng điện thoại cũng hơi mờ nên các bạn cố gắng tham khảo :)
Back
Bên trên