cvkh

  1. vieclammoi

    Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng

    Nơi làm việc: Quảng Nam Mô tả công việc Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy định hiện hành về cho vay. Phát triển khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nhằm bán trọn...
  2. vieclammoi

    Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng

    Nơi làm việc: Yên Bái Mô tả công việc Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy định hiện hành về cho vay. Phát triển khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nhằm bán trọn gói...
Back
Bên trên