cung cấp thông tin cá nhân

  1. emcocghe

    Ngân hàng cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản

    Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội cũng có xu hướng gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng uy tín, thương hiệu của các ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng (KH). Trong đó có 3 thủ đoạn phổ biến...

Featured resources

Top