cục hàng hải

  1. vieclammoi

    Cục Hàng hải Việt Nam tuyển dụng Công chức năm 2023 [17.11]

    Cục Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển dụng 11 công chức ngạch chuyên viên. Nội dung cụ thể như sau: 1. Số lượng và vị trí việc làm 1.1. Các Tổ chức giúp việc Cục trưởng Vị trí việc làm Quản lý nguồn nhân lực: 02 chuyên viên; Vị trí việc làm Quản lý đầu tư: 01 chuyên viên; Vị trí việc làm Quản...
Back
Bên trên