ctv

  1. BIDV BIDV tuyển dụng CTV - Chăm sóc KH tại Trụ sở chính (Hà Nội) [05.02-07.02.2015]

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng vị trí cộng tác viên (CTV) làm nhiệm vụ Điện thoại viên tại Trung tâm chăm sóc khách hàng như sau: I. Vị trí và số lượng tuyển dụng (i) 05 CTV làm nhiệm vụ điện thoại viên hỗ trợ khách hàng (inbound)...
  2. NHTMCP Quốc dân (NCB) tuyển dụng CTV Nhân sự tại Hà Nội [20.10.2014]

    Mã vị trí: 074 Tải CV theo mẫu của NCB tại đây Tin tuyển dụng NCB nhờ UB hỗ trợ đăng tuyển