crm

  1. phuong1290

    MB [HOT] MB tuyển dụng CVQHKH tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai [18.01.2014]

    * Cơ hội phỏng vấn trực tiếp ngay khi nộp hồ sơ * Cơ hội trở thành thành viên của MB * Cơ hội trải nghiệm thực tế và ghi nhận xứng đáng với nhiều chế độ cạnh tranh 1. THỜI GIAN PHỎNG VẤN: Đợt 1 ngày 11/01 - 12/01/2014 và Đợt 2 ngày 19 - 20/01/2014 2. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP: Thông báo...
Back
Bên trên