công ty tài chính tuyển dụng

  1. cocghe266

    C/ty Tài chính CP Điện lực tuyển dụng Phó trưởng Phòng Tín dụng (lương 17-30tr) tại Hà Nội [03.08]

    I. Thông tin công ty Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, hoạt động trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng với chức năng chủ yếu là thu xếp vốn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành điện. Hiện Công ty...
Back
Bên trên