chuyên viên quản lý khách hàng

  1. T

    VIB VIB Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (PB) tại Đồng Nai [31.07]

    Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng: Số lượng: 5 Nơi làm việc: Đồng Nai Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 5 năm Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/07/2021 ---------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích công việc Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động, tài khoản, bảo hiểm...
Back
Bên trên