chuyên viên chính kế toán

  1. T

    MSB Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Chính Kế toán tại Hồ Chí Minh [04.01.2020]

    Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Kinh Nghiệm: 5 - 7 năm ----------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hạch toán đầy đủ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban tài chính kế...
Back
Bên trên