chương trình

  1. Tin Zuẩn Không?

    Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Nestlé – Nestlé Spark The Next Leaders Program 2024 Chính Thức Khởi Động

    Nestlé Leaders Program 2024 đã trở lại nhằm đem đến cho các bạn trẻ tiềm năng cơ hội phát triển toàn diện qua việc kết hợp đào tạo kỹ năng chuyên môn kèm thực hành trên công việc thực tiễn, cùng với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ những anh chị quản lý giàu kinh nghiệm. Nestlé Việt Nam mong muốn tạo...
Back
Bên trên