chu kì kinh doanh

  1. K

    Cách tính chu kỳ kinh doanh và chu kỳ ngân quỹ?

    Có một bài tập thế này nhờ mọi người giải giúp nhé: Công ty A chuyên mua vải về gia công và xuất bán cho các công ty thương mại trong nước. Theo hợp đồng cung cấp vải nguyên liệu cho công ty thì ngay khi ký hợp đồng công ty phải thanh toán cho bên bán 30% giá trị hợp đồng, 15 ngày sau đó công ty...
Back
Bên trên