cao bằng

  1. vieclammoi

    CQNN Sở Nội vụ Cao Bằng tuyển dụng công chức 2023 [16.11]

    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức năm 2023 cụ thể như sau: 1. Đối tượng Đang là công chức cấp huyện trở lên; đang hưởng lương ngạch chuyên viên và tương...
Back
Bên trên