bộ tư pháp

  1. T

    CQNN Bộ Tư pháp Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 [28.12]

    Bộ Tư pháp Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 Thực hiện Kế hoạch số 4517/KH-BTP ngày 29/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa...
Back
Bên trên