biến động nhân sự

  1. cocghe266

    Nhân sự tại Eximbank, BIDV, Vietinbank và MB biến động thế nào trong năm qua?

    Không ngoài dự đoán, Eximbank quý 4 đã cắt giảm nhân sự mạnh tay hơn, Vietinbank trong khi đó lại tuyển thêm người. Một loạt các ngân hàng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2013 như BIDV, Eximbank, Vietinbank, MB, Techcombank. Trong số này, các ngân hàng hầu hết báo lãi từ vài trăm tỷ tới...

Featured resources

Top