bidv tuyển dụng 2021

  1. T

    HOT BIDV Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ ALCO tại Hà Nội [23.12]

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Ban Hỗ trợ ALCO nhằm bổ sung lực lượng nhân sự chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời gian sắp tới. 1. Vị trí và số lượng cần tuyển dụng: - Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên...
  2. T

    HOT BIDV Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ngân hàng bán lẻ tại Trụ sở chính [15.11]

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thông báo Tuyển dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ như sau : 1. Số lượng và vị trí tuyển dụng: 12 nhân sự, cụ thể: STT Vị trí...
Back
Bên trên