bảo lãnh

  1. M

    Các loại bảo lãnh ngân hàng

    Các anh chị cho em xin tài liệu/nguồn số liệu/thống kê tình trạng sử dụng tại VN của các loại bảo lãnh ngân hàng này với ạ: 1. Bảo lãnh dự thầu (tender guarantee) 2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (performance guarantee) 3. Bảo lãnh bảo hành (warranty guarantee)...
Back
Bên trên