bảng tính lãi vay

  1. thaonh

    Bảng tính chi tiết lãi vay

    Mình nhận thấy hiện nay có nhiều bạn mặc dù đã làm tín dụng được 1 thời gian nhưng vẫn chưa hiểu cách tính lãi vay và lãi phạt quá hạn do quá phụ thuộc vào phần mềm của ngân hàng. Vì vậy mình đính kèm file tính lãi vay để các bạn tham khảo cách tính lãi. Đây là cách tính lãi đang được áp dụng...
Back
Bên trên