bắc nam định

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Bắc Nam Định thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020: 04 chỉ tiêu (01 Tín dụng, 03 Kế toán). Tín dụng CN Nam Ý Yên: 01 Kế toán: CN Nam Ý Yên: 01 CN Vụ Bản: 01 Hội Sở...
Back
Bên trên