bắc giang ii

  1. Anth

    Agribank Agribank Chi nhánh Tỉnh Bắc Giang II chính thức thông báo Tuyển dụng Đợt 1 năm 2020

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang II thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 lao động 2. Vị trí tuyển dụng: 05 vị trí tín dụng, 04 kế toán, 01 vị trí thanh toán quốc tế làm việc...
Back
Bên trên