agribank trà vinh

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 1. Số lượng cần tuyển: 12 người 2. Vị trí: Tín dụng: 05 người; Kế toán: 03 người; XDCB: 01 người; Kiểm ngân: 02 người; Lái...
Back
Bên trên