agribank thái nguyên

  1. T

    HOT Agribank Chi Nhánh tỉnh Thái Nguyên Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [01.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi Nhánh tỉnh Thái Nguyên Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 1. Vị trí, số lượng và hình thức tuyển dụng Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển 10 lao động chuyên môn nghiệp vụ làm...
Back
Bên trên