agribank tây ninh

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Tỉnh Tây Ninh Thông báo Tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021 [22.11]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau: STT Nơi làm việc Kế toán Thủ quỹ, Kiểm ngân 1...
  2. T

    HOT Agribank Chi Nhánh Tỉnh Tây Ninh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau: VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG Tín dụng 04 Kế toán...
Back
Bên trên